Svet-Stranek.cz
oficiální stránky
Dolní Jamné

Dolní Jamné:oficiální stránky

Dolní Jamné

Historie
Dolní Jamné bylo založeno kolem r.1227. Farní kostel apoštolů sv.Petra a Pavla je jednoduchá stavba bez okras tyčí se uprostřed obce na kopci.Byl zaznamenán ,již v roce 1384 v pražském registru kostelů.Původní kostel byl vystavěn celý ze dřeva a stál na vyvýšenině proti Krašovu ,tam měli také původní obyvatelé své chataře.Kostel neměl věž ani zvony.Hřbitov byl oplocen dřevěným plotem kolem kostela.
Roku 1470 byla tato dřevěná stavba zasažena bleskem a lehla popelem.Ohněm byly postiženy i okolní stavby.Od té doby byli mučedníci sv.Petra a Pavla hluboce uctíváni.Místo kde původně kostel stál označuje dodnes velký dřevěný kříž na kamenném podstavci u kterého se ročně čtou modlitby.Kolem roku 1500 obyvatelé vybudovali na místě dnešního kostela nový kamenný kostelík se zvonovým stolcem,který později vyvýšili až do věže.Také se kostel časem stále rozšiřoval o oltářní místnost,předsíni a zákristii,ze předu byl přistaven zvláštní výstup k chorii.
Jak jsme se již zmínili,byl farní kostelík ovládán od konce 16.století až do vypuknutí 30ti leté války,luterány.Dolní Jamné bylo dokonce sídlem laterálního vrchního rady jménem Mathes.který byl odpadlým katolickým knězem.Roku 1624 získal kostel osobou úterského faráře Zachariáše Bandhauera opět nového katolického duševního pastýře,po několika letech připadl katol.faře v Krsech a teprve v roce 1694 se znovu osamostatnil.Nejstarší zvon věže je z roku 1480 a byl staroslavistického nápisu ulit ke cti apoštolů Petra a Pavla.druhý zvon je větší a nese latinský nápis z r.1551.Tento zvon se ještě r.1981 nacházel ve zvonici.
V obci byla škola od roku 1791-1868-jednotřídní farní školou.Roku 1869 se stala normální národní školou,roku 1873 dvou 1889 trojtřídkou.
V roce 1872 škola vyhořela a v roce 1874 byla znovu vybudována ,v roce 1939.Školu navštěvovali obce OVČÍ HORA,ČEŠTĚTÍN,CHUDEČ a SVĚTEC.Na návsi r.1926 byl postaven pomník
padlým v 1.sv.válce. Atd.....
návštěvníků stránky
celkem14 702
tento týden51
dnes1